keskiviikko 3. toukokuuta 2017

Makrameesolmut (Basic Macrame Knots)

Makrameesolmeilussa käytetään yleisimmin kuutta eri solmua, jotka muodostavat pohjan tälle solmeilutekniikalle. Alla on koottuna kaikki nämä solmut yhdeksi paketiksi ja sen lisäksi myös joitakin niiden perusvariaatioita. Kun osaat nämä solmut, pystyt toteuttamaan kaikenlaiset makrameetyöt ja kun yhdistelet solmuja eri tavoin, mahdollisuutesi ovat rajattomat! Lisäksi varsinaisiin makrameesolmuihin on mahdollista yhdistää kaikkia muitakin olemassa olevia solmuja, kuten kiinalaisen solmeilun solmuja (esimerkiksi josefiinan solmu).

Yleisohjeena mainittaakoon, että useat makrameesolmut voidaan solmeilla moneen eri suuntaan ja sekä vasen- että oikeakätisesti riippuen työn etenemissuunnasta. Makrameesolmeilussa, kuten muussakin solmeilussa, on omat nimityksensä myös työssä käytettäville langoille riippuen aina siitä, missä roolissa ne kulloinkin ovat työn edetessä: Työlangaksi (working cord) kutsutaan sitä lankaa, jolla solmu tehdään, ja tukilangaksi (holding cord, knot bearer) sitä lankaa, johon solmu tehdään.LEIVONPÄÄ (Larks Head Knot)

Leivonpää on makrameetöissä yleisimmin käytetty aloitussolmu. Toisinaan tätä solmua näkee kutsuttavan myös surmansolmuksi, surmansilmukaksi tai lehmänkytkyksi. 

Solmu voidaan tehdä käänteisesti kahdella eri tavalla. Solmimistavalla ei kuitenkaan ole vaikutusta työn muihin rakenteisiin, ainoastaan leivonpään ulkonäöllä voi joskus olla merkitystä. Leivonpää voidaan kiinnittää aloituksessa esimerkiksi puurimaan tai renkaaseen. ja työn edetessä suoraan työlankoihin osaksi työn rakennetta.TASOSOLMU (Half Knot)

Voisi sanoa, että tasosolmu on yksi makrameetekniikan perusyksikkö, joka soveltuu moneen yhteyteen ja joka toimii pohjana useille rakenteille ja sen sukulaissolmulle, kaksoistasosolmulle.
Tasosolmu solmitaan aina kahdella narulla ja se voidaan tehdä muutamalla eri tekniikalla. Solmimistekniikalla ei ole suurta merkitystä, koska lopputulos on samanlainen. Solmeilijan mieltymykset lähinnä ratkaisevat tekniikkavalinnan. Yleisimmin käytetty tekniikka lienee ensimmäisessä kuvassa esitetty tapa, jossa työlangat viedään tukilankojen päälle. Toinen vaihtoehto on viedä ne alta. Tasosolmua tehdessä ei myöskään ole väliä sillä, aloitatko solmun oikealla vai vasemmalla työlangalla (kuvissa vasen).


Työlangat päältä.


Työlangat alta.


Peräkkäisillä tasosolmuilla saa aikaiseksi ketjumaisen ja kierteisen rakenteen.
KAKSOISTASOSOLMU (Square Knot)

Kaksoistasosolmu on yksi käytetyimmistä makrameesolmuista. Se muodostetaan tekemällä kaksi vastakkaista tasosolmua.

Vaihe 1:


Vaihe 2:Peräkkäisistä tasosolmuista muodostuu tasainen ketjumainen punos. Tätä rakennetta kutsutaan joskus salomonin punokseksi ja se on suosittu esimerkiksi rannekoruissa.
Erittäin tyypillinen makrameetekniikan pinta saadaan aikaiseksi vuorottelevilla kaksoistasosolmuilla (Alternating Square Knot). Vuorottelu tarkoittaa sitä, että työn langat jaetaan aina toistaen uusiin neljän langan ryhmiin, joihin kaksoistasosolmut tehdään. Kuvan esimerkki kahdeksalla langalla. Lankojen yhteismäärän tulee siis olla neljällä jaollinen.


Vuorotteleva kaksoistasosolmu kerros 1

Vuorotteleva kaksoistasosolmu kerros 2


HERNESOLMU (Square Knot Button)

Hernesolmu on koristeellinen makrameesolmu, jota käytetään paljon esimerkiksi amppeleissa. Hernesolmu pohjautuu kaksoistasosolmuista tehtyyn punokseen, joka taitetaan keskeltä ja kierretään uudeksi solmuksi. Katso kuvat.SILMUSOLMU (Half Hitch)

Silmusolmu on yksinkertainen ja helppo makrameen perussolmu, joka toimii pohjana sen kaksinkertaiselle versiolle, kohosolmulle (kts. alla). Silmusolmu voidaan tehdä joko vasen- tai oikeakätisenä ja joko pystysuunnassa (Vertical Half Hitch) tai vaakasuunnassa (Horizontal Half Hitch). Ensimmäisessä kuvassa ovat erikätiset pystysuorat silmusolmut ja seuraavassa kuvassa vaakasuorat. Pystysuuntaisia silmusolmuja käytetään yleisesti ystävännauhoissa.


Vasemmalla vasenkätinen ja oikealla oikeakätinen pystysuuntainen silmusolmu.

Vasemmalla vasenkätinen ja oikealla oikeakätinen vaakasuora silmusolmu.


Kun silmusolmuja tehdään peräkkäin, saadaan kierteinen solmuketju.
Silmusolmuilla voi tehdä ketjumaista rakennetta myös ns. vuorottelemalla (Alternating Half Hitch). Toisin sanoen solmuja tehdään tällöin vuorotellen kahdella työlangalla eri suunnista.


Vuorotteleva silmusolmu


KOHOSOLMU (Double Half Hitch)

Kohosolmu on erittäin yleisesti käytetty makrameesolmu. Se muodostuu, kun tehdään kaksi silmusolmua peräkkäin. Kohosolmuilla tehdään usein makrameetyön vierekkäisiin lankoihin rivejä joko vaakasuoraan tai vinottain. Rivin kulkusuunnasta riippuen kohosolmu solmitaan joko vasen- tai oikeakätisenä, eli vastapäivään tai myötäpäivään. Useimmiten kohosolmu tehdään vaakasuoraan (Horizontal Double Half Hitch) tai vinoon (Diagonal Double Half Hitch), mutta sen voi tehdä myös pystysuuntaisena (Vertical Double Half Hitch)

Pystysuuntaisella solmulla tehdään ns. "pikselimakrameeta" ja sitä käytetään myös ystävännauhoissa.

Vaakasuoran kohosolmurivin ja pystysuuntaisen kohosolmurivin ero on tukilankojen suunnassa. Vaakasuorassa ja vinottaisessa rivissä kuljetetaan tukilankaa suunnan mukaisesti joko vaakaan tai vinoon, ja siihen solmitaan pystysuuntaisilla langoilla solmuja (kuva alla). Pystysuuntaisilla kohosolmuilla sitä vastoin kuljetetaan yhtä työlankaa rivin kulkusuuntaan ja tehdään sillä solmuja pystysuuntaisiin tukilankoihin.

Vasenkätinen pystysuuntainen kohosolmu

Oikeakätinen pystysuuntainen kohosolmu

Vasenkätinen vaakasuora kohosolmu

Oikeakätinen vaakasuora kohosolmu

Alla vielä esimerkit siitä, miten kohosolmuilla tehdään vinoja ja vaakasuoria rivejä. Vaakasuoraa kohosolmua kutsutaan myös nimellä kylkiluusolmu, koska niistä tehty solmurivi tuo mieleen ulkonäöltään mieleen kylkiluut. Ensimmäisessä kuvassa kuljetetaan tukilankaa oikealle vinoon, eli tehdään oikeakätisiä kohosolmuja tukilankaan. Sitten kuljetetaan tukilankaa vasemmalle eli tehdään vasenkätisiä solmuja. Viimeiset kuvat havainnollistavat vaakasuoria kohosolmurivejä molempiin suuntiin.


Oikeakätinen vino kohosolmu

Oikeakätinen vino kohosolmurivi

Vasenkätinen vino kohosolmurivi

Oikeakätinen vaakasuora kohosolmurivi

Vasenkätinen vaakasuora kohosolmurivi
5 kommenttia: