torstai 4. huhtikuuta 2013

Termejä ja käsitteitä

Yksittäisiä solmuja ja niiden muunnelmia on olemassa tuhansia, kuten myös solmujen käyttötarkoituksia. Jos aikoo ryhtyä solmuharrastajaksi, on hyvä tietää hieman solmujen jaottelusta.

Kaikki solmut voidaan jaotella ryhmiin tietyin perustein. Sana "solmu" voi tarkoittaa yleisnimityksenä mitä tahansa joko tarkoituksella tehtyä sidosta tai vahingossa syntynyttä sykkyrää. Solmutieto -kirjassa se saa tarkemman merkityksen, kun kaikki solmut jaetaan tekotapansa perusteella kolmeen ryhmään: sorkat, kytkyt ja solmut. Tässä jaottelussa ryhmä "solmut" käsittää kiinteät silmukat, säädettävät kiristäjät, siteet, lyhentäjät ja päätesolmut ja kaikkia yhdistää karkeasti se, että köydenpäät liitetään yhteen tai tehdään köyteen paksunnos. Sorkka määritellään "polvien (solmun osa) avulla köyteen tehtäväksi kuristavaksi sidokseksi". Kytky tarkoittaa köyden liittämistä muuhun kiinnikkeeseen tai toiseen köyteen.

Ryhmittely voidaan tehdä myös ottaen huomioon käyttötarkoituskin niin, että tehdään jako pidäkesolmuihin, sidontasolmuihin, kytkyihin, sorkkiin, silmukoihin, punoksiin ja palmikoihin sekä pujoksiin ja rihmoksiin.

Pidäkesolmut: köyttä halutaan estää rispaantumasta, purkautumasta tai luiskahtamasta reiän läpi.

Sidontasolmut: käytetään, kun niputetaan joukko irrallisia esineitä (kuten riukuja) tai solmitaan nauha esineen ympärille (lahjapaketti). Myös purjeiden kokoaminen.

Kytkyt: liitetään kaksi köyttä toisiinsa. Useimmat kytkyt on tarkoitettu samanpaksuisten köysien liittämiseen, mutta myös eripaksuisille löytyy omat kytkynsä.

Sorkka: köysi kiinnitetään johonkin esineeseen (esim. tolppa), sorkat nopeita solmia ja avata.

Silmukat: köysi kiinnitetään esineeseen (esim. koukku tai rengas) tai vaikkapa ihmisen vyötärön ympärille. Voidaan käyttää kahden eripaksuisen köyden liittämiseen.

Punokset ja palmikot: tehdään kietomalla köysiä tai ohuita naruja eri tavoin yhteen ja toistensa lomiin niin, että lopputulos on sekä vahva että koristeellinen.Käytetään myös nimitystä plattinki.

Pujokset ja rihmokset: keino viimeistellä köysi pysyvästi säikeiden (köyden rakenteessa) avulla tai liittää toisiinsa kaksi samanpaksuista köyttä. Tehdään köyden päähän ja estää köyttä purkautumasta.

Solmut voidaan ryhmitellä myös pelkästään käyttötarkoituksensa mukaan ilman, että otetaan ollenkaan huomioon valmistustekniikkaa. Tavallisimpia käyttötarkoituksia ovat yleiskäyttö, kalastus, kiipeily, veneily, retkeily ja koristekäyttö.


Varsinaisesti solmujen rakenteesta voidaan erotella myös erilaisia osioita ja nimityksiä:
(lähteet: Des Pawson; SOLMUT Suuri solmukirja, PartioWiki )

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti